Produkter

Hvorfor vælge DCC solutions?

Med den såkaldte grønne omstilling, der fokuserer på bæredygtighed, organisk affald og grøn energi, vil myndigheder i Danmark og over hele EU kræve dokumenter og data digitalt fra renovationsvirksomheder. Vores vision er at bidrage til at eliminere papir og langsom registrering på tværs af hele affaldssektoren i EU.

Med DCC solutions håndterer I affald, og overholder samtidig love, regler og retningslinjer fra staten og EU hvad registrering, rapportering og opbevaring af data angår, så din virksomhed når med på den grønne bølge. Det har også den fordel at, når du vil skabe CO2 kvoter fra affald, så kan du sikre sporbarheden af al affaldet – i overensstemmelse med ISAE 3000 standard for biobrændstoffer og øvrige affaldsfraktioner.

DCC Produkter

Android App

DCC App automatiserer dokumentation af indsamlet affald, så man sparer tid og undgår fejl ved papirarbejde.

DCC App til chauffører kan tilgås fra Android enheder hvor man registrerer data, NFC/RFID tags og geoposition uden net, data holdes og sendes når der er adgang til net. Disponent kan følge bilens position og registrerer opsamlinger i realtid.

Cloud

I DCC Cloud er det nemt at oprette, disponere ruter samt sende data til eksisterende systemer. Alt vigtigt data præsenteres i et let og overskuelige layout på computer, tablet og smartphone.

Det er muligt at oprette og sende opsamlingsbilag og dokumenter til flere modtagere ad gangen. Al papirarbejde fjernes.

Der er adgang til data for alle brugere, hvor layout og tilgængeligheden af data kan begrænses helt ned på brugerniveau.

Systemerne er lette og kræver ikke det nyeste hardware for at fungere optimalt. Systemerne kan kommunikere i flere datasprog, omkostninger på opkobling til eksisterende systemer er lave. DCC Cloud kan tilpasses til øvrige systemer, hvor der kun skal opdateres/indlæses kundedata ét sted.

Rapport

DCC Rapport er virksomhedens optimale værktøj til en god bundlinje, når I bruger data til at effektivisere. DCC Rapport samler al data jf. nyeste myndighedskrav, så I sikrer Jer korrekt rapportering.

DCC Rapport kan tilgås fra back office og dissekerer alt data, så det formateres videre til eksisterende programmer i ønskede formater.

DCC Rapport fungerer også som databank, hvor alle transaktionsfelter lagres og ikke kan manipuleres. På denne måde fungerer DCC Rapport som revisionsspor over for nationale og internationale myndigheder på indgående og udgående mængder af affald.

DCC Rapport er fremtidssikret, da den løbende bliver opdateret og tilpasset myndighedernes regler. DCC Rapport overholder retningslinjer for ISAE 3000 standard og er ideel til virksomheder, der har bæredygtigheds certifikater.

Gnidningsfri rapportering og videresendelse af data til øvrige it-systemer og myndigheder.